Projektsamordning

Effectus hjälper projektstyrda organisationer att få samsyn och effektivitet i projektprocessen på olika sätt

  • Projekt organisation, project management, projekteffektivtet, projektmognad, Hantera projekt med många beställarintressen
  • Projektmognadsanalys eller projektrevision
  • Skapa samsyn kring projektstyrning
  • Framtagning eller anpassning av projektmodeller
  • Projektförädling – bättre projekt redan från början
  • Urval och prioritering i projektportföljen
  • Beställarträning
  • Projekt och Lean – en vinnande kombination
  • Coachning och rådgivning till projekt och projektledare
  • Inspiration för Projektledarnätverk

Affärsnytta genom projekteffektivitet…på dina villkor

Vi skapar anpassade träningar utifrån era behov, med möjlighet för anpassningar i era projektrutiner under träningen. Våra entusiastiska och duktiga projekttränare ser fram emot att få diskutera hur just ni får projekt med proaktiva medarbetare.