Professionell projektledning

Effectus hjälper dig att bli tryggare i din roll som projektledare och hantera dina intressenter mer framgångsrikt genom ett pro-aktivt förhållningssätt och god kommunikation.  Några exempel på våra moduler:

 • Grundläggande projektmetodik och internationell best practise
 • Att driva projekt mot tydliga mål
 • Effektivitet genom projektprocessen
 • Hantera skepsis och få max effekt av tillgängliga resurser
 • Göra realistisk projektplan
 • Att hantera många och sena förändringar
 • Förstå och hantera verktyg för god kommunikation
 • Hantera intressenters förväntningar
 • Genomförande under kontroll med hanterade risker
 • Projektavslut
 • Coachning och rådgivning till projekt och projektledare

Affärsnytta genom projekteffektivitet…på dina villkor.

Vi skapar anpassade träningar utifrån era behov, med möjlighet för anpassningar i era projektrutiner under träningen. Våra entusiastiska och duktiga projekttränare ser fram emot att få diskutera hur just ni får projekt med proaktiva medarbetare.