Mera proaktivitet i projekten

Effectus hjälper er att skapa ett tydligt och målstyrt samarbete i projektet. Det är särskilt viktigt i projekt där medarbetarna sitter på olika geografiska platser.

Vad behöver ni bli ännu bättre på?

  • Förstå när och hur projektstyrt arbetssätt är effektivt
  • Skapa tydliga roller och normer för samarbete
  • Hantera aktiviteter och förändringar i projektplaner
  • Personlig effektivitet – att få tid över istället för övertid
  • Ideellt arbete – hur skapa engagemang och samsyn – och jobbet gjort

Affärsnytta genom projekteffektivitet…på dina villkor.

Vi skapar anpassade träningar utifrån era behov, med möjlighet för anpassningar i era projektrutiner under träningen. Våra entusiastiska och duktiga projekttränare ser fram emot att få diskutera hur just ni får projekt med proaktiva medarbetare.