Vet du vad, vet vi hur!

Våra många nöjda kunder uppskattar Effectus metoder och jordnära erfarenhet. Effectus utgår i varje uppdrag från vad du vill uppnå i din verksamhet. Först när vi är övertygade om att vi förstår detta, kan vi designa vägen dit. Det kan bli ett kort inspirationsseminarium eller en längre insats – i grupp eller personlig träning, bl a beroende på svaret på följande frågor:

Hur skulle du vilja att det var?   Och hur står det till idag?

Det lönar sig inte att springa om man inte vet att man springer åt rätt håll. Vi provocerar och faciliterar er samsyn samt tydliggör den röda tråden från den önskade utvecklingsinsatsen till övergripande mål och strategier. Genom att göra rätt från början, med inledande analyser och god planering, kan man både spara tid och undvika många dyra misstag.

Oavsett om du behöver addera kunskap, träning eller hjälp i utvecklingsarbetet, synliggör vi också förnyelseprocessen och tillsammans fördelar vi ansvaret för förnyelsen och skapar varaktigt goda resultat.

Man får det man mäter

Tillsammans sätter vi upp kriterier och mätvärden så att vi kan försäkra oss om att vi uppnår det vi önskar.