Ge ditt utvecklingsprojekt bästa förutsättningar att lyckas!

Lisbeth Böhm medverkade i 2013 års Passion for Projects i Stockholm 11 -12 mars 2013, arrangerat av PMI Sweden Chapter.

Närmare 400 projektledare minglade runt och blev inspirerade av internationell best practise.