Stafettpinnen

Ska ditt företag få besök av innovationsteamet?

Vi är i Vellinge kommun

 • Måndagen den 27 maj 2019

Passar följande beskrivning in på ditt företag?

 • Vårt företag finns i Vellinge kommun.
 • Vi har 5 eller fler medarbetare.
 • Vi önskar hitta nya marknadsmöjligheter eller vinklingar på utmaningar vi har.


Är det ditt företag som väljs ut, får ni…

 • Hjälp att definiera en tydlig och utmanande problemställning
 • Dokumentation över antal lösningsbaserade idéer ur ett externt perspektiv
 • Träning och kunskap kring vad öppen innovation är och vad ökad innovationsförmåga kan göra för ditt företag
 • Publicitet och uppmärksamhet i Skåne
 • Nätverkande med andra företag
 • Möjlighet att presentera ditt företag


Då får du också vara beredd på att

 • Vara öppen för att dela med dig av din tillväxtutmaning
 • Bjuda på enkel förtäring för 10-15 personer (förmiddagsfika eller enkel lunch eller eftermiddagsfika)
 • Ha praktisk plats för 3 samtalsgrupper samtidigt
 • Ställa upp med en kort företagspresentation
 • Låta 1-3 medarbetare medverka hela dagen
 • Teckna överenskommelse avseende hur vi delar idéer, medverkan i publicitet och dokumentation
 • Ev bli inbjuden att berätta om dina erfarenheter på en kommande näringslivsfrukost

Deltagaravgift på 2000 kr per företag/organisation.
Vi kommer att sträva efter att välja 3 företag per dag som inte konkurrerar, har utmaningar som stämmer väl överens med Region Skånes innovationsstrategi: att bidra till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar tillväxt i Skåne


Vill du vara med?
Kontakta Lisbeth Böhm, 0706-364420 eller Cecilia Svensson, 0701-478045

Eller anmäl ditt intresse här.

Läs mer om Innovationsstafetten

Innovationsstafetten genomförs i samverkan/sponsring av:

vellingelogo                       Skåne innovation weekeffectus-logo-retina