Mekanik, IT och affärsmöjligheter för Skånefabriken