Innovation Management – ledningens viktigaste verktyg

  • Hur försäkrar du dig om att det är de bästa idéerna som får en chans att förverkligas och ta tiden i anspråk hos dina projektteam och i produktionen?
  • Är produkt- och tjänsteutveckling allas angelägenhet eller en fråga för utvalda specialister?
  • Vet ni vem som kom på vad när… och med vilket underlag?

Det gäller att skapa forum, struktur och kultur för att vara ett innovativt företag. Effectus hjälper er att utveckla strategi och process för att samla upp den potential som finns bland alla medarbetare och deras kontakter. Nya och spännande sätt kan vara open innovation, social innovation och userdriven innovation – tillsammans bestämmer vi vad som passar er bäst.

Våra entusiastiska och duktiga innovationsspecialister ser fram emot att få diskutera hur just ni kan utveckla ert hemliga vapen och få ett roligare företag att arbeta i.