Finns facit till framtiden?

Har ni tröttnat på brainstormar, som i bästa fall ger den för dagen mest glimrande idén, och en driva med gula lappar?

Våra IDEAmapping® workshops ger dig konkurrensfördelar redan samma dag.

Effectus har, med det unika innovationsverktyget IDEAmapping® skapat en kraftfull och framtidsorienterad workshop där deltagarna får skapa marknadsrelevanta idéer.

Verktyget skapar marknadsrelevanta idéer, eftersom det bygger på framtidsforskning utifrån sk firstmovers, som är de 3% av konsumenterna som är mest innovativa. Därför uppdateras också materialet ständigt, så att ni får tillgång till nya marknadsbehov.

Workshopen är lämplig oavsett bransch eller problemställning och riktar sig till medverkare i din organisation men även kunder, och externa parter, allt enligt filosofin att användardriven innovation kommer från användarna själva.

Tillsammans med Effectus innovationsguider blir dagen även ett lärande i idégenerering och bäst av allt, den praktiska och värdefulla dokumentationen, gör att ingen idé försvinner på vägen.