Effectus bidrog till ökad innovationsförmåga i 18 skånska bolag

En rad skånska bolag har investerat i sin framtid genom att låta sina medarbetare genomgå ett av våra unika  innovationsprogram:  Vinnovatör Akademin.  18 medarbetare examinerades, efter att under 7 månader ha tränat upp sin innovativa förmåga.

Vinnovatör Akademien from Effectus on Vimeo.