En idé i handen – är bättre än 10 i huvudet

För oss är innovation en kompetens, en process, en affärsmöjlighet eller ett bättre alternativ.

Vad betyder Innovationsförmågan för våra kunder? Se filmen!

  • Vi har verktyg som ger dig idéer och rejält försprång 
  • Vi har metoder för att öka din organisations innovativa förmåga
  • Vi guidar för att snabbt förverkliga din bästa idé.
  • Vi utvecklar strukturerade innovationsprocesser för att säkerställa att rätt idéer  utvecklas och realiseras.
    Innovationsförmåga, labyrint

Effectus har samlat ett stort kunnande kring innovationsmetoder efter samarbete och studier på bl a Handelshögskolan i Köpenhamn, Teknologisk Institut i Danmark och Malmö Högskola. Detta har vi förvandlat till konkreta, effektiva och företagsanpassade metoder.

Det är allvar, det är viktigt…och vansinnigt roligt att arbeta med innovation.

Hur räknar man hem innovativ kompetensutveckling?
Värdet av en ny produkt i rätt tid? Kostnaden för en sumpad chans? Produktivitetsökning hos ett team som har kul? Nya användningsområden för produkter eller produktionsprocesser? Låt oss tillsammans identifiera er potential och mätvärden för ett lyckat resultat! Som alltid i Effectus insatser, är vi måna om att er investering leder till önskad effekt…och effektivitet.