FrukostföreläsningFrukostföreläsningar med innovationsförmåga i fokus!

Sara Palo, näringslivsstrateg, Vellinge kommun kickstartade 78 morgonpigga entreprenörer  denna Skåne Innovation Week’s första dag med mingel och innovationsföreläsningar. Lisbeth Böhm, Effectus, pratade om vikten av att ständigt utveckla sin innovationsförmåga och att samverka kring idéutveckling. Carl Naumberg, Vinnova, informerade om olika möjlighet till finansiellt stöd för innovationsprojekt.  #innovationsstafetten #siw2016 #vellinge